Majken Stenberg

Doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
majken.stenberg[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Doktorand i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
majken.stenberg[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I am a PhD student in Economics at the Department of Economics and the Institute for Housing and Urban Research since 2021. My research interests include topics in family economics and urban economics.

Personal webpage: https://sites.google.com/view/majken-stenberg

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Majken Stenberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09