Irene Muli

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, E-hälsa och hälsodata

E-post:
irene.muli[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697473
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Irene Muli är MSc i folkhälsovetenskap och doktorand i implementeringsforskning. Hon har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i folkhälsa från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat med diabetes prevention vid Karolinska Institutet och implementering och utvärdering i Region Stockholm samt med sexuell och reproduktiv hälsa på RFSU i Uppsala.

Hennes doktorandprojekt handlar om införandet och användandet av e-hälsa.

Nyckelord: public health implementation e-health adoption

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Irene Muli
Senast uppdaterad: 2021-03-09