Souzan Hammadi

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
souzan.hammadi[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Working on simulations of structural evolution in Li-ion batteries. I'm especially interested in phase-field modeling and how it can be used in a multi-scale approach in order to bridge between atomistic models and large scale FEM.

Visit the group: Teoroo/CMC

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09