Sara Riggare

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, E-hälsa och hälsodata

E-post:
sara.riggare[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Forskare vid Centrum för forskning om funktionshinder

E-post:
sara.riggare[AT-tecken]cff.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Sara Riggare, (MSc, PhD), is a patient researcher at the department of Women's and Children's health. Her dissertation was defended at Radboud University, the Netherlands, and titled: “Personal science in Parkinson’s disease: a patient-led research study” (download link here). Personal science is a framework of study for single subject research that provides a structure for using your own observations and data to find answers for your own questions.

Sara has used personal science to improve her own selfcare for Parkinson’s disease, and also investigated how other persons with Parkinson’s disease use personal science. Her research is focused on personal science, self-tracking, Quantified Self, and patient-led research.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Riggare
Senast uppdaterad: 2021-03-09