Melania Kozdra

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
melania.kozdra[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Teoroo-CMC group: http://www.teoroo.kemi.uu.se/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Melania Kozdra
Senast uppdaterad: 2021-03-09