Filipa Oliveira

Forskningsassistent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi; Forskargrupp Taija Mäkinen

E-post:
filipa.oliveira[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Filipa Oliveira
Senast uppdaterad: 2021-03-09