Zandra Flygh

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
zandra.flygh[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 6496
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Zandra Flygh
Senast uppdaterad: 2021-03-09