Jonathan Lindell

Doktorand vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
jonathan.lindell[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 14113 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jonathan Lindell
Senast uppdaterad: 2021-03-09