Elin Åström Rudberg

Associerad Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
elin.astromrudberg[AT-tecken]ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är postdok-forskare och lärare på Institutionen för ekonomisk historia sedan augusti 2020. Mina forskningsintressen ligger framförallt inom områdena företagshistoria, reklamhistoria och ekonomisk idéhistoria. Jag disputerade 2019 med avhandlingen: "Sound and Loyal Business. The history of the Swedish advertising cartel 1915–1965". Mina tre pågående projekt handlar om utbildningsmarknaden, internationella karteller och reklamens roll i Sverige 1970-2000.

Mitt avhandlingsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm: "För reklamens bästa. Reklambranschen, dagspressen och annonsmarknaden i Sverige 1915–1965" slutförde jag 2019.

Jag arbetar nu i tre olika forskningsprojekt:

“Självförverkligandets marknad. Svensk korrespondens- och distansutbildning, 1890–1970-tal”, finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

“Understanding international cartels in the 20th century: tracing size and scope” finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

"Marknadsmakarna. Reklamens roll i den samhällsekonomiska omvandlingen i Sverige ca 1970–2000", finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse (treårigt anslag som Wallanderstipendiat).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09