Laura Talvineva

Doktorand i finsk-ugriska språk vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk

E-post:
laura.talvineva[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i finsk-ugriska språk vid Institutionen för moderna språk. Min avhandling riktar blicken mot flerspråkiga familjer med estniska som ett av sina språk, mitt forskningsintresse är deras erfarenhet av sin flerspråkighet. Avhandlingen undersöker också hur verbala språk och andra kommunikativa resurser som mimik, kroppsrörelser, gester och rummet används i samspel.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Doctoral student in Finno‑Ugric languages at the Department of Modern Languages. My thesis focuses on multilingual families where one of the languages spoken is Estonian, with family members' experiences of their multilingualism as points of interest. The thesis also directs attention to the use of both verbal languages and other communicative resources – gestures, facial expressions, movement and the physical surroundings.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Laura Talvineva
Senast uppdaterad: 2021-03-09