Raphael Jay

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
raphael.jay[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a researcher in the Chemical and Bio-molecular Physics program, where I study the photochemistry of transition metal complexes. Specifically, I'm interested in understanding how the electronic structure of photochemically prepared reaction intermediates determines their catalytic activity. To this end, I use time-resolved X-ray spectroscopy to follow in time and space how transition metal catalysts mediate the formation and breaking of chemical bonds.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Bachelor of Science in Physics, Freie Universität Berlin, Germany, 2013

Master of Science in Physics, Freie Universität Berlin, Germany, 2015

PhD in Experimental Physics, Universität Potsdam and Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Berlin, Germany, 2015 - 2020, Title: “Principles of charge distribution and separation: The case of iron complexes probed by X-ray spectroscopy”

Awards:

Carl-Ramsauer-Price 2020 (awarded for outstanding doctoral thesis in physics and adjacent fields of research)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Raphael Jay
Senast uppdaterad: 2021-03-09