Ellen Jakobsson

Amanuens vid Matematiska institutionen

E-post:
ellen.jakobsson[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Amanuens med ansvar för lika villkorsfrågor.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ellen Jakobsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09