Daniel Fernandes

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
daniel.f.fernandes[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3113
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Nyckelord: thin films magnetron sputtering hipims reactive sputtering

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Fernandes
Senast uppdaterad: 2021-03-09