Amandine Caut

Doktorand vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
amandine.caut[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3318
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Doktorand vid Matematiska institutionen, Statistik, AI och data science

E-post:
amandine.caut[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3318
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

Besöksadress:
Rum ÅNG 103152 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Amandine Caut
Senast uppdaterad: 2021-03-09