Mateusz Stroinski

Doktorand vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
mateusz.stroinski[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 2842
Besöksadress:
Rum ÅNG 14209 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mateusz Stroinski
Senast uppdaterad: 2021-03-09