Svea Andersson

Doktorand i folkrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
svea.andersson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7429
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i folkrätt sedan hösten 2020. Avhandlingsprojektet behandlar den internationella regleringen av hur stater kan utöva sin frihet att använda och utforska rymden. Särskilt fokus ligger vid frågor om vilken roll intergenerationell rättvisa kan ha i bedömningnen av gränserna för vad som utgör legitimt användande av jordens omloppsbanor.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Svea Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09