Erik Grahn

Doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
erik.grahn[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2003
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Erik Grahn är sedan hösten 2020 doktorand i civilrätt med inriktning mot arbetsrätt. Hans forskning rör mänskliga rättigheter i förhållande till lydnads- och lojalitetsplikten enligt anställningsavtalet. Projektet behandlar förutom svensk rätt EKMR och EU-rätten. Erik Grahn har sedan 2011 till han började som doktorand arbetat främst som processjurist inom fackföreningsrörelsen och varit aktiv som författare och föreläsare.

Nyckelord: arbetsrätt mänskliga rättigheter

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Grahn
Senast uppdaterad: 2021-03-09