Annikka Arnemo Björk

Doktorand vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
annikka.bjork[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i straffrätt sedan hösten 2022. Syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka hur den straffrättsliga ansvarsprövningen påverkas när den som har drabbats av en oönskad följd frivilligt har tagit en betydande risk. Projektet kommer att fokusera på dogmatiska frågor om orsakande, tillräknande och rättfärdigande men syftar också till att utforska vilka grundantaganden i fråga om den drabbades autonomi och egenansvar som straffrättsdogmatiken vilar på.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Annikka Arnemo Björk
Senast uppdaterad: 2021-03-09