Daniel Skog

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
daniel.skog[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6367
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt huvudsakliga intresseområde är conversation analysis (CA). Det innebär att jag identifierar och analyserar sociala och språkliga mönster, samt de kommunikativa strategier, som används i interaktion.

Jag började min forskarutbildning under vårterminen 2023 och planerar just nu ett tvärvetenskapligt projekt inom medicinsk humaniora.

Nyckelord: conversation analysis samtalsanalys medicinsk humaniora

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Skog
Senast uppdaterad: 2021-03-09