Pia Cederholm

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
pia.cederholm[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Efter mer än tjugo år som gymnasielärare och nästan lika många år som läromedelsförfattare tog jag klivet över till forskningen. Jag undervisar nu på lärarutbildningen samtidigt som jag ägnar mig åt doktorandstudier i didaktik. Min forskningsmiljö i Uppsala är STOLP, Studier av språkliga praktiker. Tillsammans med nio andra doktorander från Uppsala, Malmö och Södertörn deltar jag under fem år i forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering.

Nyckelord: flerspråkighet multilingualism diskursanalys swedish andraspråksinlärning second language acquisition svenska systemic functional linguistics critical discourse analysis svenska som andraspråk swedish as a second language läromedel läromedelsanalys textbook analysis l2 writing skrivundervisning writing education gymnasieskolan upper secondary school discursive writing educational materials textbooks diskursivt skrivande

I min doktorsavhandling undersöker jag diskurser kring svenska som andraspråk på gymnasiet och komvux, särskilt diskurser som berör skrivandet i olika språkliga praktiker, från läromedel till elevtexter.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pia Cederholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09