Emma Hellström

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
emma.hellstrom[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag doktorerar i utbildningssociologi och undersöker religionens roll i den demokratiska skolans framväxt 1920-1969. Jag är kopplad till forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria och medlem i nätverken Uppsala Studies of History and Education (SHED) och Historical Studies of National Christianities.

Nyckelord: history of education democracy christian education religious education secularization

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09