Anna Nyberg

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv

E-post:
anna.nyberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6622
Mobiltelefon:
073-4697563
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i psykologi och legitimerad psykolog. Min forskning handlar i stora drag om hur psykosociala faktorer i arbetslivet påverkar hälsa och sjukfrånvaro bland anställda. Exempel på specifika områden är betydelsen av arbetsplatsens ledarskap, hälsa kopplad till horisontell och vertikal könssegregering på arbetsmarknaden och hälsokonsekvenser av våld i arbetslivet. Jag ansvarar just nu för en kunskapsöversikt om hur organisationer kan bemöta pandemier med bibehållen hälsa bland anställda.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Nyberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09