Hannah Siegrist

Doktorand vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
hannah.siegrist[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria sedan september 2020. Särskilt intresserar jag mig för frågor som rör infrastruktur, arkitektur, visuell idéhistoria samt arkivteori. Med mitt avhandlingsarbete undersöker jag hur Berlins infrastruktur – närmare bestämt S- och U-Bahn – har upprätthållits och förändrats under den senare delen av 1900-talet.

Nyckelord: archives infrastructure visual culture media history

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hannah Siegrist
Senast uppdaterad: 2021-03-09