Andrés Martínez Mora

Assistent vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Radiologi

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar med medicinsk bildanalys, huvudsakligen med helkropp MR bilder i UK Biobank (> 40,000 valfria subjekter). Jag utvecklar metoder för att få viktiga biomarkörer, jag fokuserar i typ-2 diabetes. Metoder kan vara moderna som till exempel maskininlärning, helkroppsbildregistreringar med vår grupps metod Imiomics eller klassiska analyser som till exempel linjär regression med relevanta kovariater

Jag kommer från Madrid (Spanien). Jag studerade medicinsteknik i Universidad Carlos III de Madrid, och jag arbetade om min slutprojekt om en metod för att höja MR bildskvalitet i hjärtan. Då arbetade jag i den spanska centrum för kardiovaskulär förskning (CNIC).

I 2018 flyttade jag i Sverige för att studera min Master's i IT inom medicinsteknik. Jag fokuserade i AI metoder för att analysera medicinsk data. Jag gjörde min slutprojekt om bildanalys av njurar med djupinlärning i företaget Antaros Medical. Då började jag att arbeta här

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andrés Martínez Mora
Senast uppdaterad: 2021-03-09