Max Rosvall

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
max.rosvall[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 8415
Mobiltelefon:
072-9999715
Besöksadress:
Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Max har en dubbelexamen som civilingenjör i system i teknik och samhälle och företagsekonomisk kandidat från Uppsala Universitet. Hans primära forskningsintresse ligger inom hållbar omställning med empiri från boendevärdekedjan. När han inte forskar hittar du honom troligast på cykeln.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Max Rosvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09