John Östh

Gästprofessor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Mobiltelefon:
070-1679105
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Forskare docent vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
John.Osth[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679105
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Docent

Professor i Kulturgeografi

Tidigare vid UU, numera enbart som UU-forskare knuten till forskningsprojektet INCULTUM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

John Östh
Senast uppdaterad: 2021-03-09