Magnus Wolke

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
magnus.wolke[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3896
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09