Oommen Varghese

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

E-post:
oommen.varghese[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3832
Mobiltelefon:
072-5036398
Fax:
018-471 3477
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Vår ambition är att leda en avancerad forskning som kombinerar syntetisk organisk kemi, cell- och molekylärbiologi och preklinisk forskning för translationell medicin. Vi har ett internationellt team av forskare med komplementära skickligheter och vi letar alltid efter ambitiösa forskare (studenter och postdocs) med passion för science. För mer information om vår forskning, besök vår hemsida.

https://www.kemi.uu.se/research/polymer-chemistry/research-groups/varghese-group/

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: biomaterials drug delivery nucleic acid chemistry gene knockdown tissue engineering anticancer therapy

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Oommen Varghese is an Associate Professor and University Lecturer at the Department of Chemistry, Ångström laboratory in the Polymer Chemistry program. Since 2011, he is a group leader at the Translational Chemical Biology laboratory and leads an independent research in biomaterial science, regenerative medicine (bone tissue engineering) and nucleic acids therapeutics. He has a state-of-the-art research facility that combines facilities to perform organic synthesis as well as cell and molecular biology. His interdisciplinary research team comprises of Ph.D. students, postdocs and masters students with exceptional skills in cell biology and synthetic chemistry. Currently, he is developing chemically modified nucleic acids (engineered plasmid DNA, short interfering RNA, and microRNA) that has the potential for clinical translation as it addresses some of the major bottlenecks in the field. Biomaterial research combined with nucleic acids therapeutics and regenerative medicine is the highlight of his research.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I have a multi-disciplinary research interest from basic science to translational research. This include (1) basic organic chemistry (2) nucleic acid chemistry (3) biomaterial research (4) synthetic biology (5) stem cell research (6) regenerative medicine (7) anticancer therapy

Please visit my homepage for more details (link below).

https://kemi.uu.se/angstrom/research/macromolecular-chemistry/research-groups/varghese-group

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Oommen Varghese
Senast uppdaterad: 2021-03-09