Peter Strömgren

Universitetslektor i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Peter.Stromgren[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7987
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade 2012 i civilrätt på avhandlingen "Tillbehör och accession" och arbetar sedan 2013 som universitetslektor i rättsvetenskap. Min forskning rör fastighetsrätt, sak- och insolvensrätt, allmän förmögenhetsrätt och tillämpad rättsekonomi.

Undervisar på samtliga nivåer samt är kursföreståndare för Terminskurs 3 och fördjupningskursen Sakrätt och materiell konkursrätt.

Ledamot av Juridiska fakultetsnämnden.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09