Charlotte Israelsson

Utbildningsledare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för utbildningsstöd

E-post:
charlotte.israelsson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4658
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Utbildningsledare och ansvarig handläggare vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUNK) med ansvar för den övergripande ekonomin för utbildning och avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom medicin och farmaci. Med dr/Ph.D.

Akademiska meriter: MM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotte Israelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09