Rolf Larsson

Professor i tillämpad matematik och statistik vid Matematiska institutionen, Statistik, AI och data science

E-post:
rolf.h.larsson[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3182
Besöksadress:
Rum ÅNG 74113 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rolf Larsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09