Ulf Lindström

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
ulf.lindstrom[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3298
Besöksadress:
Rum Å 73126 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Professor vid Matematiska institutionen, Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research interests

Here is a short summary of my research, and here is a list of my publications.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulf Lindström
Senast uppdaterad: 2021-03-09