Fritjof Fagerlund

Professor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Hydrologi

E-post:
fritjof.fagerlund[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 7166
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning handlar främst om flödes- och transportprocesser i mark och grundvatten och hur dessa påverkas av olika reaktioner, processer eller markens heterogenitet. Jag undersöker bl.a. spridning och sanering av högfluorerade (PFAS) och klorerade föroreningar och geologisk lagring av koldioxid. Jag undervisar bl.a. kurser om grundvatten och föroreningstransport och är examinator för examensarbeten inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Akademiska meriter: Dr

Jag har doktorerat vid Uppsala Universitet och har efter detta verkat som forskare först vid Colorado School of Mines, USA, och sedan åter vid Uppsala Universitet där jag blev professor i geohydrologi 2020. Jag har även varit gästforskare på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU; 20% av fulltid 2012-2015). I min forskning använder jag mig av en kombination av laboratorieexperiment, fältförsök och modellering. För närvarande har jag ett forskningsprojekt om in-situ sanering av högfluorerade föroreningar med sorbenter (StopPFAS) och medverkar i andra projekt om bl.a. geologisk lagring av koldioxid och termo-hydro-mekanisk-kemiska transportprocesser i sprickigt berg.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fritjof Fagerlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09