Karl Marklund

Universitetsadjunkt vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Datavetenskapens didaktik

E-post:
karl.marklund[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1066
Mobiltelefon:
070-4733217
Besöksadress:
Rum ÅNG 104180 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: civ.ing.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karl Marklund
Senast uppdaterad: 2021-03-09