Stefan Nygren

Laboratoriechef vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
stefan.nygren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3100
Mobiltelefon:
070-4250803
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Nygren
Senast uppdaterad: 2021-03-09