Stefan Bertilsson

Gästprofessor vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

Mobiltelefon:
070-1679034
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Kort presentation

Stefan Bertilsson

Professor i Biologi vid Inst. för Ekologi & Genetik. Leder även SciLifeLab infrastrukturen för mikrobiell enkelcellsgenomik. Forskningsfält: (i) Akvatisk Mikrobiell Ekologi, (ii) Biogeokemi. samt (iii) Miljögenomik och enkelcellsmetoder. Pågående forskningstillämpningar rör mikrobiell omvandling och omsättning av Kol, Kväve, Kvicksilver och associerade element i sjöar, hav och den djupa terrestra biosfären.

Akademiska meriter: FD, docent i limnologi

Brief Bio:

1994: Master of Science in Biology, Uppsala University

1999: PhD in Water and Environmental Studies, Linköping University

1999-2002: Postdoctoral Fellow, Massachusetts Institute of Technology, USA

2002-2005: Wallenberg Fellow in Environment and Sustainability, Uppsala University

2005-2011: VR Researcher (Rådsforskare), Uppsala University

2009: Guest Researcher, University of Georgia-Athens, USA

2011-present: Professor, Uppsala University

2013-2015: Scientific Director, Science for Life Laboratory

2012-present: Director, SciLifeLab Microbial Single Cell Genomics Facility

Min forskning kretsar kring mikroorganismers roll i naturen och framförallt deras förmåga att omvandla och påverka fördelningen av olika element (framför allt kol, kväve och kvicksilver). I min forskargrupp använder vi en kombination av molekylära (DNA och RNA-baserade) metoder, isotop-inmärkta spårämnen och kemiska analysverktyg för att förstå processer såsom kvävefixering, kvicksilvermetylering (och demetylering), autotrofi samt nedbrytning av biopolymerer och organiska miljöföroreningar. Vi studerar även interaktioner mellan olika mikroorganismer (mikrobiell ekologi) och deras evolutionära utveckling. Vi arbetar såväl experimentellt i laboratoriet som i fältbaserade studier i såväl sjöar som hav. Vi studerar även mikroorganismer i mer exotiska miljöer som polarområden och den djupa terrestra biosfären.

Mer information om gruppen: http://www.ieg.uu.se/limnology/research/microbial+ecology/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Bertilsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09