Åsa Cajander

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Människa-Maskininteraktion

E-post:
Asa.Cajander[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250786
Besöksadress:
Rum ÅNG 104186 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Rådgivare vid Rektorsråd

Mobiltelefon:
070-4250786

Kort presentation

Åsa Cajander är professor med en mycket bred kompetens inom området människa-datorinteraktion. Hon forskar huvudsakligen inom området digitalisering och arbete i forskargruppen Human Technology and Organisations. Hon är också en medlem i UpCERG

Åsa Cajander är Rektorsråd för lika villkor och har titeln Excellent lärare.

Akademiska meriter: Docent, Excellent lärare

Nyckelord: arbetsmiljö usability professional competencies ehealth agile user centred design software engineering work engagement it global software engineering learning digital arbetsmiljö ehealth services for patients sustainable development

  • My research blog: www.asacajander.se
  • Our team's blog: Human Technology and Organisation Group: https://www.htogroup.org
  • Information about the Dome consortium: https://domeconsortium.org/
  • Uppsala Computing Education Group: http://www.it.uu.se/research/group/upcerg
  • Our research blog about gender in technology driven areas: The NordWit Nordic Centre of Excellence: http://www.gender.uu.se/nordwit


 

Åsa Cajander är Rektorsråd, framstående lärare och i Människa-Datorinteraktion med fokus på IT och arbetslivets samspel.

En central del av hennes forskning rör vad systemutvecklare behöver kunna och förstå för att säkerställa användbarheten av IT-system och en gynnsam digital arbetsmiljö. En annan central inriktning i hennes forskning är vilka metoder som används i systemutvecklingsprojekt för att säkerställa systemens användbarhet och deras stöd för arbetsuppgifter.

Dessutom bedriver professor Åsa Cajander forskning om snittet mellan artificiell intelligens (AI) och den digitala arbetsmiljön inom olika sektorer, såsom hälso- och sjukvård, IT-industrin och flygbranschen. I

Genomgående för hennes forskning är ett helhetsperspektiv som starkt betonar principer om social hållbarhet och lika möjligheter. För uppdaterat information om arbetet, besök forskargruppen HTOs webbplats: https://hto.blog.uu.se/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa Cajander
Senast uppdaterad: 2021-03-09