Erik Olsson

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
erik.olsson[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-471 6663
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Docent i klinisk psykologi i hälso- och sjukvård, och universitetslektor i hälsopsykologi med forskning om sambanden mellan hjärtsjukdom, psykisk hälsa, modifierbara riskfaktorer och beteendeinterventioner vid hjärtsjukdom. Forskargrupp: www.u-care.uu.se.

Akademiska meriter: psyk.ex.

Jag planerar för och genomför studier inom U-CAREs delområde kardiovaskulär sjukdom. Mitt forskningsområde omfattar sambandet mellan hjärtsjukdom och mental hälsa och relationen till modifierbara riskfaktorer.

För tillfället är jag huvudhandledare till doktoranderna Sophia Humphries och Philip Leissner vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Olsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09