Kristina Helgesson Kjellin

Affilierad Forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anknutna

E-post:
kristina.helgesson.kjellin[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i kulturantropologi, verksam vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, samt vid Uppsala universitet. Religionsantropologi är det forskningsfält som jag rör mig inom, med fokus på religiös tillhörighet och religiösa praktiker inom kristendomen. På senare år har min forskning fokuserat på kulturell och religiös mångfald, migration och integration, samt gästfrihet i svensk kyrklig kontext. Min avhandling från 2006 bygger på fältarbeten i pingstkyrkor i Sydafrika.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristina Helgesson Kjellin
Senast uppdaterad: 2021-03-09