Magnus Lundgren

Föreståndare vid Institutionen för organismbiologi, Människans evolution

E-post:
magnus.lundgren[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2696
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Kort presentation

Jag är föreståndare för SciLifeLab Ancient DNA-facilitet. Vi tillhandahåller analys av forntida dna som en service till forskare i Sverige och andra länder. Dna utgör grunden för många av våra egenskaper, och forntida dna kan oss mer kunskap om det förflutna. Sådan kunskap kan användas att bättre förstår våra samhällen, deras utveckling och de människor som levde i det förflutna, men också till att lära oss mer om evolution och ekologi och hur de har förändrats över tid.

Nyckelord: microbiology biotechnology ancient dna crispr

Jag har en bakgrund som forskare med erfarenhet av mikrobiologi och genteknik. Jag har arbetat med att studera cellcykeln hos värmekrävande (termofila) mikroorganismer, hur mikroorganismer försvara sig mot virus (CRISPR-Cas-system), och med att utveckla gentekniska verktyg. Idag arbetar jag med att utveckla metoder och verktyg för analys av forntida dna, och med att kunna tillhandahålla dem som en service till forskare och andra.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magnus Lundgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09