Maria Kjellsson

Professor vid Institutionen för farmaci, Farmakometri

E-post:
maria.kjellsson[AT-tecken]farmaci.uu.se
Telefon:
018-471 4009
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA

Professor vid Institutionen för farmaci, Farmakometri

Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA

Kort presentation

Maria Kjellsson är professor i farmakokinetik och docent i farmakometri. Hon är del av den stora och framgångsrika forskningsenheten Farmakometri, som leds av Mats Karlsson.

Titel: Professor i Farmakokinetik

Position: Professor vid Institutionen för Farmaci

Forskningsområde: Farmakometrisk diabetesmodellering, Farmakometrisk metodologi

Forskningsintresse:
Mitt forskningsintresse är diabetes; främst typ 2, även känd som vuxen diabetes. Jag är leder den farmakometrisk diabetesgrupp tillsammans med Mats Karlsson och vi använder modeller med "mixed-effects" för att undersöka, beskriva och kvantifiera olika tidsvarierande aspekter av diabetes, såsom sjukdomsförlopp och behandlingseffekter.

Diabetes påverkar cirka 285 miljoner människor globalt och på grund av en åldrande befolkning, fetma och stillasittande livsstil kommer antalet diabetiker sannolikt att öka med 54% fram till 2030. Förutom de akuta symtomen som högt blodsocker orsakar, orsakar diabetes också långsiktiga komplikationer, inklusive kranskärlssjukdom, blindhet och njursjukdom. Diabetesbehandling inkluderar livsstilsförändringar, såsom sockerfattig kost och motion, men också farmakologisk behandling.

Vad gör vi:
De modeller vi utvecklar kan användas för att beskriva prekliniska experiment (alltså djurförsök), kliniska glukosbelastningar och HbA1c-studier till modeller som beskriver hjärt-kärlsjukdom (CVD) och njursjukdom med hjälp av registerdata.
De avsedda användningarna av modellerna varierar också kraftigt. Vissa av våra modeller används av läkemedelsindustrin för att brygga djurförsök till studier i människor och för att bestämma den bästa läkemedelsdosen. Vissa modeller används inom läkemedelsutveckling för att hjälpa till att optimera utformningen av s k kliniska studier, genomföra simuleringar av kliniska prövningar och kvantifiera läkemedelseffekter. Medan vissa modeller kan användas för att förutsäga den långsiktiga vinsten av en behandling på HbA1c eller till och med risken för CVD i förhållande till diabetes.
Förutom att undersöka effekterna av läkemedel, undersöker vi också förhållandet mellan viktändring och insulinkänslighet. Minskad insulinkänslighet är ett förstadie till diabetes och att förstå processen som leder fram till diabetes ur ett helkroppsperspektiv, med hänsyn till genetisk information, är också ett av våra nyare forskningsprojekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Kjellsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09