Henrik Sjöstrand

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
henrik.sjostrand[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3329070-1679132
Mobiltelefon:
073-3130466
Besöksadress:
Rum Å13164 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Programansvarig för Energisystemprogrammet. (www.energisystem.nu)

Forskar inom kärndata och dess tillämpningar så som kärnkraft och fusion.

Undervisar inom kärkraft och Monte Carlo metoder.

Nyckelord: sustainable development nuclear physics nuclear engineering uncertainty quantification nuclear data

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henrik Sjöstrand
Senast uppdaterad: 2021-03-09