Annika Nordström

Seniorrådgivare vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg - 340

Telefon:
076-7877802
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09