Elin Pihl

Forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala - 320

E-post:
elin.pihl[AT-tecken]isof.se
Telefon:
073-5586092
Besöksadress:
von Kraemers allé 19, Arkivcentrum
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Avhandlingsprojekt

Ägonamnsbildning och ägonamnkontinuitet i östra Uppland.

Aktuellt - slutventilering

Slutventilering av mitt avhandlingsmanus 23 september 2013.

Läs mer och hämta manuskript

Aktuellt seminarieprogram

Andra uppdrag

Ledamot i Ortnamnssällskapet i Uppsala

Publikationer

Pihl, Elin, 2009: (Rec. av) Folkkultur i fokus. Tretton jubileumsföreläsningar. Red.: Maj Reinhammar. I: Namn och bygd 97. Uppsala. S. 183–184.

Pihl, Elin, 2009: Ägonamnen i Söderby i Almunge 1710 och 1962-1963. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2009. Uppsala. S. 67–82

Pihl, Elin, 2009: (Rec. av) Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november. I: Namn och bygd 97. Uppsala. S. 203–205.

Forsberg, Elin, 2008: Blöttjan och Kimsjön. I: Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. Red. av Eva Brylla & Svante Strandberg. (Namn och samhälle 21.) Uppsala.

Forsberg, Elin, 2007: Från Carl Grotérus Rak & Frisérsalong till Hairmony - en studie av Uppsalas frisörnamn. I: Blandade namnstudier. (Namn och samhälle 19.) Uppsala.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09