Marika Nestor

Universitetslektor Docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Marika Nestor

E-post:
marika.nestor[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marika Nestor
Senast uppdaterad: 2021-03-09