Erik Sahlée

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meteorologi

E-post:
erik.sahlee[AT-tecken]met.uu.se
Telefon:
018-471 2569
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar på det atmosfäriska gränsskiktet, med huvudintresse för
marina/kustzonen samt sjösystem. Ett huvudtema är undersökning av processer som styr utbytet av energi och växthusgaser mellan vatten och atmosfären. Bättre förståelse av dessa relativt småskaliga processer är av betydelse för flera tillämpningar, t.ex. förbättrad simulering av vindklimat över hav och havens upptag av koldioxid.

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Sahlée
Senast uppdaterad: 2021-03-09