Johanna Liljestrand Rönn

1:e Forskningsing vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
johanna.liljestrand-ronn[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2627
Mobiltelefon:
070-7534875
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Liljestrand Rönn
Senast uppdaterad: 2021-03-09