Lars M. Andersson

Universitetslektor vid Historiska institutionen

E-post:
Lars.M.Andersson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1545
Mobiltelefon:
070-5674541
Besöksadress:
Rum EP 1-2035 Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
Efter överenskommelse

Akademiska meriter: FD

Lars M Andersson, f 1961, universitetslektor. Andersson har huvudsakligen forskat om svensk antisemitism och flyktingpolitik. Han har emellertid också gett ut läroböcker i historia och religionskunskap för gymnasiet, Sveriges historia i årtal, antologier om samtidshistoria, kontrafaktisk historia, bilden som historisk källa, skuldfrågor och moraldebatt i historieskrivningen och svensk-judisk historia samt festskrifter (till Bengt Ankarloo, Sverker Oredsson och Torkel Jansson). Han var under åren 2002-2006 redaktör för Historisk tidskrift och har också, tillsammans med Ulf Zander, varit redaktör för skriftserien Lagerbringbiblioteket. Han ingår i redaktionsrådet för tidskriften Nordisk judaistik.

Andersson disputerade i Lund år 2000 och anställdes år 2003 vid Historiska institutionen i Uppsala som universitetslektor i modern svensk politisk historia. Han var studierektor för magister- och forskarutbildningen 2003-2006 och prefekt 2006-2012. Andersson var också 2008-2011 föreståndare för Intendenturområdet Engelska parken. Under 2012 och 2013 arbetade han för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap med samgåendet med HGo. Han var vidare en av initiativtagarna till forskarnätverket "Judarna i Sverige - en minoritetshistoria", JiS, och ingår sedan starten 2007 i dess ledningsgrupp. Andersson var också med och startade Forskarnätverket romers och resandes historia i Norden, ROHRIN 2010 och ingick i dess ledningsgrupp från starten 2010 till våren 2016. Under perioden 2012-2015 var han föreståndare för Forum för judiska studier, FJS, vid Teologiska institutionen, som tillkom bland annat på initiativ av JiS. Andersson var programkoordinator för masterprogrammet Vägar till demokrati från starten 2005 till nedläggningen 2013. Efter en kort och misslyckad sejor som akademichef för Akademin för lärande humaniora och samhälle, LHS, vid Högskolan i Halmstad 2015-2016 återvände Andersson hösten 2016 som lektor till Uppsala.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Lars M Andersson's on-going research:

  • Swedish antisemitic propaganda (especially in the 1940s)
  • Early Swedish projects to document the Holocaust
  • Swedish understanding and writings on antisemitism (especially in the 1960s)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars M. Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09