Stefan Engblom

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
Stefan.Engblom[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2754
Besöksadress:
Rum ÅNG 106144 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: civ.ing., Docent, Excellent lärare

Please see my personal web-page.

Please see my page about my research. Refer also to my software page.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Engblom
Senast uppdaterad: 2021-03-09