Carl Caleman

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
carl.caleman[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3611
Besöksadress:
Rum ÅNG 60415 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I am a group leader at the Division for Molecular and Condensed Matter Physics within the Departement of Physics and Astronomy. For information about my group and our research please see: Molecular Dynamics and Structure.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Caleman
Senast uppdaterad: 2021-03-09